Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na „Rekonstrukciji ulica i javnih površina u gradu“

Odlukom Općinskog načelnika broj 02-14-1530/18 od 07.05.2018. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora za javnu nabavku radova““Rekonstrukcija ulica i javnih površina  u gradu“ . Nakon provedenog  postupka e-aukcije dana 18.06.2018. godine, Komisija za javnu nabavku radova dostavila je zapisnik o pregledu  i ocjeni ponude  sa preporukom o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, te … Nastavi čitati Obavještenje o rezultatima postupka javne nabavke radova na „Rekonstrukciji ulica i javnih površina u gradu“