Sastav Gradskog vijeća Zavidovići

MANDATNI PERIOD 2020-2024

Erna Merdić Smailhodžić

Erna Merdić Smailhodžić (SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE)

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
refik-catic

Refik Ćatić (NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA)

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
haris-hodzic

Haris Hodžić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
igor-simsic

Igor Šimšić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
hamdo-dzinic

Hamdo Džinić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
adi-mahovac

Adi Mahovac

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
semsudin-skejic

Šemsudin Skejić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
ferid-kaknjasevic

Ferid Kaknjašević

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
maja-bajramovic

Maja Bajramović

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

Almin Dohranović

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Šefik Jusić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hakija Osmić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Rasim Mujkić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hakija Bošnjaković

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
arma

Armin Imamović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
haris-mujanovic

Haris Mujanović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
samir-skejic

Samir Skejić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
emir

Emir Mujić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
ajdin

Armin Imamović

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
amar

Amer Avdičević

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
demir

Demir Buljubašić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
Ramiz-Latifovic

Ramiz Latifović

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
Šemso Fehrić

Šemso Fehrić

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
Zahid-Avdičević

Zahid Avdičević

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Admir-Mujkić

Admir Mujkić

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Mirsad Bečić

Ramiz Latifović

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
Asim-Sinanovic

Asim Sinanović

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
TABELARNI PRIKAZ BROJA VIJEĆNIKA PO POLITIČKIM STRANKAMA-PARTIJAMA:
POLITIČKA STRANKA-PARTIJA BROJ VIJEĆNIKA
SDP – Socijaldemokratska partija BiH 7
SDA – Stranka demokratske akcije 6
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 5
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 3
SBB – Fahrudin Radončić 2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH 2
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA 1
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH 1
UKUPNO 29

1. SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

 1. HARIS HODŽIĆ
 2. IGOR ŠIMŠIĆ
 3. HAMDO DŽINIĆ
 4. ADI MAHOVAC
 5. ŠEMSUDIN SKEJIĆ
 6. FERID KAKNJAŠEVIĆ
 7. MAJA BAJRAMOVIĆ

2. SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. MIRNES BURKIĆ
 2. ŠEFIK JUSIĆ
 3. HAKIJA OSMIĆ
 4. ERNA MEDIĆ SMAILHODŽIĆ
 5. RASIM MUJKIĆ
 6. HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ

3. NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

 1. ARMIN IMAMOVIĆ
 2. HARIS MUJANOVIĆ
 3. SAMIR SKEJIĆ
 4. REFIK ĆATIĆ
 5. EMIR MUJIĆ

4. A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. AJDIN POLIĆ
 2. AMER AVDIČEVIĆ
 3. DEMIR BULJUBAŠIĆ

5 .SBB Fahrudin Radončić

 1. AZEM HOROZOVIĆ
 2. ŠEMSO FEHRIĆ

6. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 1. ADMIR FOJNICA
 2. FEHIM TUZLIĆ

7. GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

 1. ZAHID AVDIČEVIĆ
 2. ADMIR MUJKIĆ

8. POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA

 1. MIRSAD BEČIĆ

9.STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

 1. ASIM SINANOVIĆ