Sastav Gradskog vijeća Zavidovići

MANDATNI PERIOD 2020-2024

admirf

Admir Fojnica (SBiH - Stranka za Bosnu i Hercegovinu)

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
Šemso Fehrić

Šemso Fehrić (SBB - Fahrudin Radončić)

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
haris-hodzic

Haris Hodžić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
igor-simsic

Igor Šimšić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
hamdo-dzinic

Hamdo Džinić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
adi-mahovac

Adi Mahovac

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
semsudin-skejic

Šemsudin Skejić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
ferid-kaknjasevic

Ferid Kaknjašević

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
maja-bajramovic

Maja Bajramović

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

Almin Dohranović

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Šefik Jusić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hakija Osmić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Rasim Mujkić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Džemanina Memagić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hasib Huskić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
arma

Armin Imamović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
Arnes Sinanović

Arnes Sinanović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
samir-skejic

Samir Skejić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
refik-catic

Refik Ćatić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
emir

Emir Mujić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
ajdin

Ajdin Polić

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
amar

Amer Avdičević

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
demir

Demir Buljubašić

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Ramiz-Latifovic

Ramiz Latifović

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
Fehim_Tuzlić

Fehim Tuzlić

SBiH– Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Zahid-Avdičević

Zahid Avdičević

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Admir-Mujkić

Admir Mujkić

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Mirsad Bečić

Mirsad Bečić

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
Asim-Sinanovic

Asim Sinanović

STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
TABELARNI PRIKAZ BROJA VIJEĆNIKA PO POLITIČKIM STRANKAMA-PARTIJAMA:
POLITIČKA STRANKA-PARTIJABROJ VIJEĆNIKA
SDP – Socijaldemokratska partija BiH7
SDA – Stranka demokratske akcije6
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA5
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI3
SBB – Fahrudin Radončić2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU2
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH2
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA1
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH1
UKUPNO29

1. SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

 1. HARIS HODŽIĆ
 2. IGOR ŠIMŠIĆ
 3. HAMDO DŽINIĆ
 4. ADI MAHOVAC
 5. ŠEMSUDIN SKEJIĆ
 6. FERID KAKNJAŠEVIĆ
 7. MAJA BAJRAMOVIĆ

2. SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. MIRNES BURKIĆ
 2. ŠEFIK JUSIĆ
 3. HAKIJA OSMIĆ
 4. ERNA MEDIĆ SMAILHODŽIĆ- ZAMJENA HASIB HUSKIĆ
 5. RASIM MUJKIĆ
 6. HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ

3. NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

 1. ARMIN IMAMOVIĆ
 2. HARIS MUJANOVIĆ- ZMJENA ARNES SINANOVIĆ
 3. SAMIR SKEJIĆ
 4. REFIK ĆATIĆ
 5. EMIR MUJIĆ

4. A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. AJDIN POLIĆ
 2. AMER AVDIČEVIĆ
 3. DEMIR BULJUBAŠIĆ

5 .SBB Fahrudin Radončić

 1. AZEM HOROZOVIĆ
 2. ŠEMSO FEHRIĆ

6. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 1. ADMIR FOJNICA
 2. FEHIM TUZLIĆ

7. GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

 1. ZAHID AVDIČEVIĆ
 2. ADMIR MUJKIĆ

8. POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA

 1. MIRSAD BEČIĆ

9.STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

 1. ASIM SINANOVIĆ