Sastav Gradskog vijeća Zavidovići

MANDATNI PERIOD 2020-2024

____________

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
refik-catic

Refik Ćatić (NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA)

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:
haris-hodzic

Haris Hodžić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
igor-simsic

Igor Šimšić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
hamdo-dzinic

Hamdo Džinić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
adi-mahovac

Adi Mahovac

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
semsudin-skejic

Šemsudin Skejić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
ferid-kaknjasevic

Ferid Kaknjašević

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH
maja-bajramovic

Maja Bajramović

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

Almin Dohranović

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Šefik Jusić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hakija Osmić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Rasim Mujkić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hakija Bošnjaković

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hasib Huskić

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
arma

Armin Imamović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
haris-mujanovic

Haris Mujanović

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
samir-skejic

Samir Skejić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
emir

Emir Mujić

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
ajdin

Ajdin Polić

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
amar

Amer Avdičević

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
demir

Demir Buljubašić

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Ramiz-Latifovic

Ramiz Latifović

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
Šemso Fehrić

Šemso Fehrić

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
Zahid-Avdičević

Zahid Avdičević

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Admir-Mujkić

Admir Mujkić

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
Mirsad Bečić

Mirsad Bečić

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
Asim-Sinanovic

Asim Sinanović

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
TABELARNI PRIKAZ BROJA VIJEĆNIKA PO POLITIČKIM STRANKAMA-PARTIJAMA:
POLITIČKA STRANKA-PARTIJA BROJ VIJEĆNIKA
SDP – Socijaldemokratska partija BiH 7
SDA – Stranka demokratske akcije 6
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 5
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 3
SBB – Fahrudin Radončić 2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH 2
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA 1
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH 1
UKUPNO 29

1. SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

 1. HARIS HODŽIĆ
 2. IGOR ŠIMŠIĆ
 3. HAMDO DŽINIĆ
 4. ADI MAHOVAC
 5. ŠEMSUDIN SKEJIĆ
 6. FERID KAKNJAŠEVIĆ
 7. MAJA BAJRAMOVIĆ

2. SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. MIRNES BURKIĆ
 2. ŠEFIK JUSIĆ
 3. HAKIJA OSMIĆ
 4. ERNA MEDIĆ SMAILHODŽIĆ- ZAMJENA HASIB HUSKIĆ
 5. RASIM MUJKIĆ
 6. HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ

3. NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

 1. ARMIN IMAMOVIĆ
 2. HARIS MUJANOVIĆ
 3. SAMIR SKEJIĆ
 4. REFIK ĆATIĆ
 5. EMIR MUJIĆ

4. A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 1. AJDIN POLIĆ
 2. AMER AVDIČEVIĆ
 3. DEMIR BULJUBAŠIĆ

5 .SBB Fahrudin Radončić

 1. AZEM HOROZOVIĆ
 2. ŠEMSO FEHRIĆ

6. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 1. ADMIR FOJNICA
 2. FEHIM TUZLIĆ

7. GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

 1. ZAHID AVDIČEVIĆ
 2. ADMIR MUJKIĆ

8. POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA

 1. MIRSAD BEČIĆ

9.STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

 1. ASIM SINANOVIĆ