Licitacija prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 01.04. do 30.11.2018. radi prodaje bostana

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova dana 15.03.2018. godine objavljuje Licitaciju prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 01.04. do 30.11.2018. radi prodaje bostana.

PREUZIMANJE: Licitacija