Licitacija: prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera

PREDMET LICITACIJE 1. Lokacija objekta u ulici «Alije Izetbegovića» na parceli k.č. broj: 1237 C3 k.o. Zavidovići, površina objekta 8 m2, početna cijena 2.400,00 KM, 2. Lokacija objekta u ulici «Alije Izetbegovića» na parceli k.č. broj: 1237 C4 k.o. Zavidovići, površina objekta 7,56 m2, početna cijena 2.268,80 KM, 3. Lokacija objekta u ulici «Alije Izetbegovića» … Nastavi čitati Licitacija: prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu javne površine u općini Zavidovići na period od 5 godina, radi postavljanja tipskih kioska namijenjenih za prodaju i pružanje usluga putem šaltera