Odluka o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići

Na osnovu člana 39. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 5/08 i 5a/08) i Javnog poziva poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići broj 02-14-3363/17 od 17.09.2017.godine,  Općinski načelnik  donosi O D L U K U o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići I Odobrava se dodjela poticaja … Nastavi čitati Odluka o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići