SERVIS GRAĐANA

Kategorija “Vodič administrativnih postupaka” sadrži upustva o načinu ostvarivanja prava građana iz nadležnosti Grada Zavidovići i obrasce zahtjeva sa kojima se građani obraćaju Gradskoj upravi Grada Zavidovići za ostvarivanje svojih prava.  Svaki obrazac zahtjeva možete preuzeti (download), popuniti i štampati, te ih potpisane sa potrebnim prilozima predati na pisarnicu Grada Zavidovići ili poslati putem pošte na dalje postupanje.
Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja možete telefonski, Email-om ili pismeno kontaktirati nadležnu službu.

OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA IZ NADLEŽNOSTI GRADA ZAVIDOVIĆI 

Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu

Služba za upravu finansija, budžet i trezor

Služba za upravu civilne zaštite

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

Služba za internu reviziju

Stručna služba Gradskog vijeća

Gradsko pravobranilaštvo Zavidovići