SERVIS GRAĐANA

Kategorija “Vodič administrativnih postupaka” sadrži upustva o načinu ostvarivanja prava građana iz nadležnosti Općine Zavidovići i obrasce zahtjeva sa kojima se građani obraćaju Općini Zavidovići za ostvarivanje svojih prava.                                                                                Svaki obrazac zahtjeva možete preuzeti (download), popuniti i štampati, te ih potpisane sa potrebnim prilozima predati na pisarnicu Općine Zavidovići ili poslati putem pošte na dalje postupanje.                                                                                                                                                    Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja možete telefonski,                      e-mailom ili pismeno kontaktirati nadležnu službu.

UPUSTVA O OSTVARIVANJU PRAVA GRAĐANA IZ NADLEŽNOSTI GRADA ZAVIDOVIĆI

PRIVREDA

GRAĐENJE

KATASTAR

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama za nadležnosti Općine Zavidovići 


OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA IZ NADLEŽNOSTI GRADA ZAVIDOVIĆI 

——————————————————————————————————–

1.     Stručna služba gradonačelnika

       Sekretar gradskog organa državne službe

       Tel. 032-206-701

0101 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU POMOĆ

——————————————————————————————————–

2.     Služba za upravu privrede,lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

       Pomoćnica gradonačelnika, gospođa Džeraldina Miličević

       Tel. 032/206-746

0201 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UREĐENJE JAVNE POVRŠINE

0202 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

0203 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE TAXI DJELATNOSTI

0205 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI PRESTANAK RADA

0206 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU NAZIVA (FIRMA) RADNJE

0207 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA RADNJE SA SVOJSTVOM FIZIČKOG LICA

0208ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA SAMOSTALNE RADNJE

0209ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU PREDMETA POSLOVAANJA SAMOSTALNE RADNJE

0210ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU TERETNOG MOTORNOG VOZILA-PUTNIČKOG VOZILA, REGISTARSKE OZNAKE I DRUGO

0211 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SJEČU ŠUME -IZVAN ŠUME

0212 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SJEČU ŠUME

0213 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VRŠENJE PREVOZA STVARI ZA VLASTITE POTREBE

0214 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE SA ČUVANJA

0215 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA – MINIMALNI USLOVI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI

0216ZAHTJEV  ZA  IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU  MINIMALNIH USLOVA TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA ORGANIZACIONOG OBLIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

0217ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEKORIŠTENJU TUĐE IMOVINE

0218ZAHTJEV ZA PRINUDNO IZVRŠENJE RJEŠENJA

0219ZAHTJEV ZA ISPRAVKU IMENA, IMENA OCA, UPIS DIPLOME, DATUMA ROĐENJA, PROOMJENA PREZIMENA, IMENA, UPISA STAŽA I DR.

0220ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNE DOZVOLE

0221 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNE SAGLASNOSTI

0222 ZAHTJEV ZA IZMJEŠTANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA

0223 ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE PRIVREMENOG RJEŠENJA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE STANA – ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ

           PRIJAVNI OBRAZAC ZA IZNAJMLJIVANJE ILI PRODAJU PROIZVODNOG OBJEKTA ILI POSLOVNOG PROSTORA

           OBRAZAC KT 01 – PRIJAVA OPĆINSKE KOMUNALNE TAKSE

——————————————————————————————————–

3.     Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma

       Pomoćnik načelnika, gospodin Remzo Sinanović

       Tel. 032/206-761

0301 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STANJU IMOVINE U VLASNIŠTVU

0302 ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRVENSTVENOG PRAVA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA RADI GRAĐENJA

0303 ZAHTJEV ZA DELOŽACIJU

0304 ZAHTJEV ZA PARCELACIJU

0305 ZAHTJEV legalizacija besprano izgrađenih objekata

0306 ZAHTJEV promjena investitora

0307 ZAHTJEV tehnički pregled građevine

0308 ZAHTJEV izdavanje odobrenja za građenje

0309 ZAHTJEV ovjera tlocrta

0310 Zahtjev-produženje odobrenja gradnje

0311 ZAHTJEV izdavanje lokacijske informacije

0312 ZAHTJEV izdavanje MIŠLJENJE

0313 ZAHTJEV izdavanje urbanističke saglasnosti

0314 ZAHTJEV izdavanje Uvjerenja za zahvate za koje nije potrebno izdavanje odobrenja za građenje

0315 ZAHTJEV izdavanje Uvjerenja o produženju Lokacijske informacije

0316 ZAHTJEV izvod iz prostorno planske dokumentacije

0317 ZAHTJEV produženje urbanističke saglasnosti

0318 ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENE KORISNIKA U KATASTRU ZEMLJIŠTA

0319 ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA POSLOVNOM PROSTORU NA OSNOVU UREDBE O UPISU PRAVA NA NEKRETNINAMA

0320 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE

0321 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STANJU IMOVINE U VLASNIŠTVU

——————————————————————————————————–

4.     Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu

       Pomoćnik gradonačelnika, Idriz Alihodžić

       Tel. 032/206-711

0401 ZAHTJEV ZA SANITARNU – PREVENTIVNU SAGLASNOST NA LOKACIJU

0402 ZAHTJEV ZA SANITARNU – PREVENTIVNU SAGLASNOST NA PROJEKAT

0403 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

0404 IZJAVA – OPĆI OBRAZAC

       OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NA JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA NA TRANSFERU ZA KULTURNE DJELATNOSTI I MANIFESTACIJE U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

         OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NA JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA NA TRANSFERU ZA PODRŠKU UDRUŽENJIMA – NEVLADINOM SEKTORU U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

0501 ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI TEŠKA SOC.- EKONOMSKA SITUACIJA RASELJENIM – POVRATNICIMA

0502 ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI RASELJENIM – POVRATNICIMA

0503 ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI

0504 ZAHTJEV ZA PRIJAVU POVRATKA

0505 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE – LIČNO

0506 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE

0507 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE – ZA DJECU

0508 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE – ZA SUPRUGU

0509  ZAHTJEV ZA PROFESINALNU REHABILITACIJU

0510 ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI ZA NAKNADU TROŠKOVA LIJEČENJA

0511  ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE – ZA RODITELJE

0512 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA VOJNOG INVALIDA

       ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE ZA REDOVNI STUDIJ BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 OBRAZAC IZJAVE O NEKORIŠTENJU STIPENDIJE PO DRUGOM OSNOVU

       INSTRUKCIJA ZA PROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINE

KRITERIJI ZA UTROŠAK SREDSTAVA SA TRANSFERA ZA BORCE, RVI I PORODICE POGINULIH BORACA U SVRHU “VANREDNE JEDNOKRATNE POMOĆI”

      KRITERIJI ZA UTROŠAK SREDSTAVA SA TRANSFERA ZA BORCE, RVI I PORODICE POGINULIH BORACA – “OSTALA DAVANJA PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE”