VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 4. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 4. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići