VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i incijative sa 3. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići
Odgovori na vijećnička pitanja sa 3. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići
1. Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za osnivanje Transfera za finansiranje  rekreativnih termina sportskih aktivnosti mladih
2. Zaključak po inicijativi vijećnika Armina Imamović za ”određivanje dana u ljetnom periodu u kojima bi prodavnice i objekti radili čitavu noć”…”da se napravi program za prihvat tih ljudi”
3. Zaključak po inicijativi vijećnika Fehrić Šemse za donošenje odluke prema kojoj bi se moglo vršiti ON LINE praćenje realizacije budžeta na zvaničnoj internet stranici Općine Zavidovići
4. Zaključak po inicijativi vijećnice Erne Merdić Smailhodžić za ugradnju povišenih ivičnjaka ili metalne ograde u visini od cca. 50 cm na trotoar u ulici Gazi Husrev- begova i to na potezu od nove pijace (sportske dvorane), duž Gradske džamije pa sve do prodavnice Kašea
5. Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Mujanović za pokretanje aktivnosti obilježavanja, postavljanja signalizacije, saobraćajnih znakova ograničenja brzine po mogućnosti pješačkog prelaza ili ležećeg policajca u naseljenom mjestu Krivaja na 12. kilometru
6. Zaključak po inicijativi vijećnika Ajdina Polić i Demira Buljubašić za hitno saniranje oštećenja na lokalnom putu Sinanovići – Bajvati od raskrsnice sa regionalnim putem R-466 do naseljenog mjesta Bajvati