VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 3. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 3. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Samira Skejića za zabranu vožnje bučnih vozila – motocikala i četverotočkaša u užoj urbanoj zoni

Zaključak po inicijativi vijećnika Samira Skejića za izgradnju atletske staze na platou fudbalskog terena FK Krivaja

Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za donošenje odluke o pokretanju aktivnosti na projektovanju i izgradnji teniskih terena za potrebe djece i građana Zavidovića

Zaključak po inicijativi vijećnika Refika Ćatić za organizovanje kulturnu manifestacije – Ljeto u gradu

Zaključak po inicijativi vijećnika Armina Imamović za postavljanje displeja „BROJAČ BUDŽETSKE POTROŠNJE“ a koji bi se postavio na zgradu općine