Preliminarna lista kandidata prijavljenih na Oglas za raspodjelu sredstava sa Transfera za posebno nadarene studente za akademsku 2016/2017. godinu

Komisija općine Zavidovići za provođenje Oglasa za raspodjelu sredstava sa Transfera za posebno nadarene studente za akademsku 2016/2017.godinu objavljuje preliminarnu listu kandidata prijavljenih na Oglas za raspodjelu sredstava sa Transfera za posebno nadarene studente za akademsku 2016/2017. godinu.

Imena kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa možete pogledati na sljedećem linku:

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora, koji se podnosi Općinskom načelniku putem Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine Zavidovići.