Udruženja građana – omladinski sektor

1. Centar za majke „Plamen“
Predsjednik: Džankić Senada,
mobilni: 061-989-493
Adresa: Ul. “Prvomajska” bb,
e-mail: cmplamen@hotmail.com

2. Udruženje „Sadnice Mira-Peace Trees“
Predsjednik: Ščekić Milan,
mobilni: 062-160-137,
telefon/fax: 032-863-466
Adresa:Zlatnih ljiljana 31,
e-mail: sadnicem@bih.net.ba, www sadnicemira.org

3. Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj – „CeKER“
Predsjednik: Ahmić Aida,
mobilni 062-330-456
Adresa: Ul. Maršala Tita-Dom kulture,
e-mail: ceker2011@hotmail.com