VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA JEDANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 11. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 11. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

1.Zaključak po inicijativi vijećnika vijećnika Amera Avdičević za donošenje odluke o sanaciji dijela ulice „Omladinska“

2. Zaključak po inicijativi Amera Avdičević za donošenje odluke o sanaciji  ulice „Podubravlje“

3. Zaključak po inicijativi vijećnika Amera Avdičević za donošenje Odluke o sanaciji dijela ulice „Radnička“ od Tržnog centra „Bingo“ prema Alićima

4. Zaključak po inicijativi vijećnika vijećnika Amera Avdičević za donošenje odluke o potpunoj sanaciji ulice „Prvomajska“

5. Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrić za izradu Pravilnika o platama za direktore ustanova, čiji je osnivač Općina Zavidovići

6. Zaključak po inicijativi vijećnika Imamović Armina, koja se odnosi na zatvaranje ulice „Alije Izetbegovića“ od 17.00 do 05.00 sati narednog dana

7. Zaključak po inicijativi vijećnika Bošnjaković Hakije za subvencioniranje dijela troškova prevoza za mještane naseljenog mjesta Borovnica

8. Zaključak po inicijativi vijećnika Latifović Ramiza za donošenje odluke o zabrani rada nedjeljom na području općine Zavidovići (svim firmama, stovarištima, tržnim centrima, marketima, mini marketima, trgovinama, osim zdravstvenim ustanovama, apotekama i pekarama)

9. Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za donošenje odluke o uspostavi / instalaciji javne internet lokacije za besplatan pristup internetu građanima općine Zavidovići

10. Zaključak po inicijativi vijećnika Armina Imamović za postavljanje kamera na ulazima u grad i u centru grada

11. Zaključak po inicijativi vijećnika Admira Fojnice za sponzorstvo i finansiranje učestvovanja Kulturno-bosanskog društva Zavidovići za odlazak na smotru folklora koja će se održati u aprilu 2022. godine u Izmiru – Republika Turska u iznosu od 3.500,00 KM