VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 7. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hodžić Harisa za donošenje odluke o finansiranju infrastrukturnih projekata Udruženja HERC „Park prijateljstva Bajvati“ – Zavidovići