VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 25. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovor na vijećnička pitanja sa 25. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Zahida Avdičevića za ukidanje jednosmjernih ulica, ležećih policajaca na području Grada i izgradnja parkinga za sve, koji će zadovoljiti potrebe svih građana Grada Zavidovići