VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 14. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 14. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Kaknjašević Ferida za nalaganje vlasnicima zatvorenih i napuštenih poslovnih prostora na teritorji Grada Zavidovići da saniraju i dovedu ured predulaze i ulaze u iste

Zaključak po inicijativi vijećnika Hodžić Harisa za donošenje odluke o promjeni načina izvještavanja rada inspekcija Grada Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Fehrić Šemse za asfaltiranje svih prekopa i oštećenja asfalne površine na lokalnom putu Zavidovići – Stavci – Brijeg – Gronji Kovači

Zaključak po inicijativi vijećnika Bečić Mirsada za obezbjeđivanje dodatnih sredstava, u iznosu od 20.000,00 KM iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, za finansiranje učešća Ženskog rukometnog kluba „Krivaja“ Zavidovići na EHF European Cup 2023. godine

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za postavku kanti za smeće na frekfentnim lokacijama

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za obilježavanje horizontalne signalizacije

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za uređenje puta u naseljenom mjestu Borovnica u MZ „Gostović“

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za sanaciju podvožnjaka u ulici Viniški put

Zaključak po inicijativi vijećnika Šimšić Igora za pristupanje postupku izmjena Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Grada Zavidovića, a također i Odluke o javnom redu i miru Grada Zavidovići