VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 13. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 13. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Avdičević Amera za dodjelu prostorije / kancelarije broj 40 u zgradi zvana „Stara općina“ Udruženju osoba sa invaliditetom Grada Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Skejić Samira za dodjelu kancelarije političkom subjektu Narod i pravda u objektu „Stara općina“

Zaključak po inicijativi vijećnika Kaknjašević Ferida za izradu interaktivne mape kojom se omogućuje praćenje prodaje nekretnina u vlasništvu grada, praćenje izdavanja i kretanja dozvola za građenje

Zaključak po inicijativi vijećnika Fehrić Šemse za formiranje Javnog komunalnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zavidovići, koje bi djelovalo na području Grada Zavidovići a čiji bi osnivač bilo Gradsko vijeće Zavidovići, po uzoru na JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Fehrić Šemse za dodjelu jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 100,00 KM, svakom maturantu na području Općine Zavidovići koji završava srednje obrazovanje u školskoj 2022./2023. godini

Zaključak po inicijativi vijećnika Osmić Hakije za farbanje gradskih stubova, gradske javne rasvjete u urbanom dijelu Grada Zavidovići