Izgradnja sportske dvorane kod JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići

Općina Zavidovići i Općina Gemlik 28.09.2017. godine su izvršili potpisivanje Sporazuma o bratimljenju na osnovu odluka naših Općinskih vijeća. Potpisivanje Sporazuma je izvršeno u Gemliku za vrijeme održavanja 3. Međunarodnog festivala masline. Tom prilikom se razgovaralo o prijedlozima Općine Gemlik i njihovoj namjeri da realizuju projekat izgradnje sportske dvorane na području općine Zavidovići. Tokom ovih razgovora i konsultacija odlučeno je da to bude izgradnja sportske dvorane kod JU „Druga osnovna škola“ u Zavidovićima. Općina Gemlik je 06.12.2017. godine potvrdila svoju namjeru da se ovaj projekat realizuje putem Agencije TIKA u Bosni i Hercegovini. Nadalje je Općina Gemlik izradila projekat izgradnje ove sportske dvorane i predala ga Općini Zavidovići i Agenciji TIKA u Bosni i Hercegovini prilikom posjete njihove Zavidovićima u junu 2018. godine, koji je poslužio kao idejni projekat za izradu glavnog projekta. Nakon toga pokrenut je 12. 07.2018. godine postupak dodjele ugovor o javnoj nabavci izrade Glavnog projekta sportske dvorane kod JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići sa Elaboratom o izvršenoj reviziji Glavnog projekta. Nakon okončanja navedenog postupka javne nabavke zaključen je  01.11. 2018. godine Ugovor o izradi glavnog projekta sportske dvorane kod JU “Druga osnovna škola” Zavidovići i pribavljanja Elaborata o izvršenoj reviziji Glavnog projekta, čija ugovorena vrijednost iznosi 13.747,50 KM. Rok za izradu projekta je 45 dana.
U toku je izrada navedenog projekta nakon čega će se pristupiti pribavljanju potrebnih dozvola i sagalananosti, te će se pristupiti izboru izvođača radova od strane Agenciji TIKA u Bosni i Hercegovini i pristupiti izvođenju radova.

PREUZIMANJE:
Sportska dvorana – SKICA