Obavještenje o javnoj nabavci “GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI/REKONSTRUKCIJI INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA”

Općina Zavidovići objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA IZGRADNJI I SANACIJI/REKONSTRUKCIJI INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA”.

PREUZIMANJE: Obavještenje