Izvještaj sa 14. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 04.04.2024. godine sa početkom u 08:05 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 6. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu,
 7. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Nijaz Karahasanović, gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine – IV kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve,
 3. Prijedlog Odluke o visini zakupnine stanova u vlasništvu Grada Zavidovići koji nisu predmet otkupa u skladu sa važećim zakonskim propisima,
 4. Izvještaj o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2023. godinu (Izvještaj Građevinske i urbanističke inspekcije, Inspekcije za ceste, Komunalne inspekcije i Sanitarne i vodne inspekcije),
 5. Informacija o realizaciji infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica,
 6. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Zavidovići,
 7. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 2. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine – IV kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine – IV kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o visini zakupnine stanova u vlasništvu Grada Zavidovići koji nisu predmet otkupa u skladu sa važećim zakonskim propisima,
  – Prijedlog Odluke o visini zakupnine stanova u vlasništvu Grada Zavidovići koji nisu predmet otkupa u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2023. godinu (Izvještaj Građevinske i urbanističke inspekcije, Inspekcije za ceste, Komunalne inspekcije i Sanitarne i vodne inspekcije),

Izvještaj o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2023. godinu (Izvještaj Građevinske i urbanističke inspekcije, Inspekcije za ceste, Komunalne inspekcije i Sanitarne i vodne inspekcije).

 1. Zaključak o utvrđivanju Informacije o realizaciji infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica,

– Informacija o realizaciji infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica.

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Zavidovići,

– Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Zavidovići.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:05 sati.