Javni poziv za dodjelu sredstava za projekte promocije općine Zavidovići na međunarodnom i diplomatsko-konzularnom polju u okviru njezinog djelovanja u procesu evropskih integracija za 2018. godinu

Općina Zavidovići objavila je 23.07.2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava za projekte promocije općine Zavidovići na međunarodnom i diplomatsko-konzularnom polju u okviru njezinog djelovanja u procesu evropskih integracija za 2018. godinu. Pravo učešća u ovom javnom pozivu imaju udruženja građana – nevladine organizacije koje su registrovanje za provođenje aktivnosti koje su predmet ovog Javnog poziva za područje cijele Bosne i Hercegovine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Zavidovići.

Prijave po Javnom pozivu dostavljati na adresu: Općina Zavidovići, Kabinet općinskog načelnika, Ulica “Safvet bega Bašagića” broj 9, Zavidovići putem Pisarnice Općine ili preporučenom pošiljkom sa naznakom “Projekat promocije općine Zavidovići na međunarodnom i diplomatsko-konzularnom polju u okviru njezinog djelovanja u procesu evropskih integracija za 2018. godinu” i napomenom “Ne otvaraj otvara komisija”.

PREUZIMANJE: