Obavještenje o provođenju ankete o saobraćaju

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da će se u periodu od 09.10. do 15.10.2017. godine, u sklopu izrade Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2018-2027., vršiti anketiranje građana na području općine Zavidovići, a kako bi se prikupili podaci o zadovoljstvu i potrebama građana vezanim za saobraćajna kretanja, saobraćajnu infrastrukturu, razvijenost saobraćajne mreže i slično.

Anketiranje će vršiti volonteri sa područja općine Zavidovići, angažovani od strane nositelja izrade Strategije, preduzeća „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka.