Lista odobrenih i neodobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2017. godinu

Općina Zavidovići objavljuje listu odobrenih i neodobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2017. godinu.

PREUZIMANJE: