Javni uvid: Prednacrt strateško fokusiranje

Radna grupa za izradu Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017- 2026. godine izradila je prednacrt Strateškog fokusiranja općine Zavidovići koje predstavlja startešku platformu za dalji razvoj općine Zavidovići.

Strateško fokusiranja je postavljeno na web stranicu Općine Zavidovići www.zavidovici.ba i isto se može preuzeti putem weba.

Molimo Vas da kao Partnerska grupa, najkasnije do 20.10.2016. godine dostavite svoje sugestije, primjedbe ili prijedloge za dopunu ili poboljšanje Strateškog fokusiranjana kontakt e-mail: ekonomski.poslovi@zavidovici.com.ba ili putem općinske pisarnice.

Preuzimanje: STRATEŠKO FOKUSIRANJE