Mjere, projekti, aktivnosti i završna razmatranja – Ekonomska strategija

Radna grupa za izradu Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017- 2026. godine izradila je prednacrte poglavlja „Mjere, projekti i aktivnosti“,„Plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala za implementaciju strategije“ i „Plan praćenja, izvještavanja, evaluacije i ažuriranja strategije“.

Izradom ovih poglavlja kompletiran je proces izrade same Strategije, navedena poglavlja postavljena su na web stranicu Općine Zavidovići www.zavidovici.ba u rubrici „javni pozivi“ te se mogu preuzeti putem weba.

Molimo Vas da kao Partnerska grupa, najkasnije do 10.11.2016. godine dostavite svoje sugestije, primjedbe ili prijedloge za dopunu ili poboljšanje prezentiranih dokumentana kontakt e-mail: ekonomski.poslovi@zavidovici.com.baili putem općinske pisarnice.

PREUZIMANJE:

– MJERE, PROJEKTI, AKTIVNOSTI I ZAVRŠNA RAZMATRANJA – Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići 2017-2026. godine