Javni poziv za pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza općine Zavidovići

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, na osnovu člana 10. stav 2. Odluke o organizaciji i na činu obavljanja taksiprijevoza putnika na podru č ju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/10 i broj 5/16) i člana 12. stav 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Zavidovići, broj: 03-27-3463/16-AP-2 od 8.11.2016. godine objavljuje Javni poziv za pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza općine Zavidovići.

PREUZIMANJE: Javni poziv za pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza općine Zavidovići