Javna rasprava po Nacrtu Strategije omladinske politike općine Zavidovići za period 2018-2023.godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 14.sjednici održanoj 29.11.2017.godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Strategije omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.godine.

Nacrt Strategije omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.godine dostavlja se na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu i Radna grupa za izradu Strategije omladinske politike općine Zavidovići za period 2018.-2023.godine, organizuju javnu raspravu koja će se održati 05.01.2017.godine ( petak ) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno putem pisarnice Općine Zavidovići ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@zavidovici.com.ba, a po Nacrtu Strategije omladinske politike do 13.01.2017.godine.

Nacrt Strategije omladinske politike općine Zavidovići sa zaključkom Općinskog vijeća, broj 01-05-4024/17-AP-4 od 29.11.2017.godine može se preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići – www.zavidovici.ba ili direkno u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu općine Zavidovići.

Za sve informacije po predmetnom nacrtu, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti u kancelariju broj 205 – II sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE: Nacrt Strategije omladinske politike