Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022

Općinsko vijeće Zavidovići na 4. sjednici održanoj 31.01.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022, u roku od 30 dana (od 31.01.2017.godine do 02.03.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 14.02.2017.godine(UTORAK) u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

Nacrt odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022 može se preuzeti na linku ispod teksta.

PREUZIMANJE:
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017 – 2022
– Odluka o usvajanju Nacrta odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom 2017 – 2022
– Zaključak Općinskog vijeća po Nacrtu odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017 – 2022
– 
Nacrt odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom 2017-2022