Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 21. sjednici održanoj dana 30.04.2018. godine, razmatralo je:
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“  Zavidovići,
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,
– Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrte odluka sa obrazloženjem, te donijelo zaključke kojim se navedeni akti upućuju na javnu raspravu.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma organizuje javnu raspravu koja će se održati 15.05.2018.godine (UTORAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići, po:
– Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,
– Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,
– Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije po Nacrtima odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići  i „Centar III“ Zavidovići, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno u roku od 20 dana (od 01.05.2018. do 21.05.2018. godine).

PREUZIMANJE:
Obavještenje o javnoj raspravi, 15.05.2018. godine

Regulacioni plan “Centar I”
Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar I ” Zavidovići
Zaključak o pretvaranju Prijedloga u Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići
Zaključak; Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići

Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići
Zaključak o pretvaranju Prijedloga u Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići
Zaključak; Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići
Grafički prikaz, Regulacioni plan “Centar I”


Regulacioni plan “Centar III”
Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići
Zaključak o pretvaranju Prijedloga u Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići
Zaključak; Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići

Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići
Zaključak o pretvaranju Prijedloga u Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići
Zaključak; Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići
Grafički prikaz, Regulacioni plan “Centar III”