Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ i “Centar III” i Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“ i „Centar III“

Općinsko vijeće Zavidovići na 17. sjednici održanoj 20.02.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići, te donijelo Zaključke kojim se navedeni akti upućuju na javnu raspravu i javni uvid.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“, Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“, Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ i Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići (od 21.02.2018. godine do 22.03.2018. godine).

Javna rasprava održat će se 06.03.2018. godine(UTORAK) u 13,30 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma će prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Zavidovići, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

U prilogu vam dostavljamo Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići., kao i Zaključke Općinskog vijeća.

Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar I“, Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar III“ i Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Zavidovići:www.zavidovici.ba

PREUZIMANJE:

 Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar I”

-Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar I”

 Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o izmjeni i dopuni odluke o provođenju Regulacionog plana “Centra I”

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar I”

Urbanističko rješenje “Centar I”

Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar III”

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar III”

Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o izmjeni i dopuni odluke o provođenju Regulacionog plana “Centra III”

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar III”

Urbanističko rješenje “Centar III”