Javna rasprava po Nacrtu odluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine

Općinsko vijeće Zavidovići na 8. sjednici održanoj 24. i 25.05.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine, u roku od 45 dana (od 26.05.2017.godine do 10.07.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 07.06.2017.godine(SRIJEDA) u 16,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Javni uvid u prostornoplansku dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Općine Zavidovići, kancelarija 221, II sprat, svakom radnim danom od 7:00 do 15:30.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslov i urbanizma, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o provođenju Prostornog plana općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.