Javna rasprava po Nacrtu odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama

Općinsko vijeće Zavidovići na 44. sjednici održanoj 08.09.2016.godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama.

Nacrt odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama dostavljen je na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu organizuje javnu raspravu koja će se održati 11.10.2016.godine(UTORAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama u roku od od 60 dana (od 08.09.2016.godine do 07.11.2016. godine).

Nacrt odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama, sa Zaključkom Općinskog vijeća, broj: 01-05-2442/16-AP-11 od 08.09.2016.godine možete preuzeti na linku ispod teksta.

Za sve informacije po predmetnom nacrtu, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti u kancelariju broj 205 – II sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
– Nacrt odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama
– Zaključak Općinskog vijeća po Nacrtu odluke o postupanju u slučajevima incidenata
– Poziv na javnu raspravu po Nacrtu Odluke o postupanju u slučajevima incidenata motivisanih predrasudama