Javna rasprava – Prijedlog projekta u okviru Projekta hitne sanacije od poplava

Općina Zavidovići poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Zavidovići i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o prijedlogu projekata koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke, u saradnji sa u  Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, a koji su kandidirani ispred općine Zavidovići:

1.    Sanacija klizišta na putu Dolac-Rujnica-Tursići, u mjestu Jolde

2.    Sanacija kliz8šta na putu Dolac-Rujnica-Tursići, u mjestu Kazići

3.    Sanacija klizišta na putu Skakavac, u mjestu Lijevča, Borovnica

Javna rasprava o predloženim projektima na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Zavidovići dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

– Općina Zavidovići,  S. B. Bašagića, 72220 Zavidovići, oglasna ploča Općine i web stranica općine Zavidovići: https://zavidovici.ba/
– Pripadajuće MZ-e
– Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projekthitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pisanoj formi na pisarnicu Općine Zavidoviži ili posredno putem pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 13. maj 2016.