PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2021 GODINU

Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2021 godinu
Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2021 godinu ažuriran sa 26.10.2021 godine
Plan javnih nabavki Općine Zavidovići za 2021. godinu ažuriran sa 31.12.2021. godine


JANVE NABAVKE KOJE NISU PLANIRANE PLANOM JAVNIH NABAVKI OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2021. GODINU


-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Vršenje stručnog nadzora nad zimskim održavanjem lokalnih cesta na području općine Zavidovići za sezonu 2021/2022. godinu

-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka i isporuka projektne dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije kotlovnice Gradske sportske dvorane Zavidovići
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka uklanjanje uništenog AB zida i izrada temeljne stope za izgradnju novog AB zida u mjestu Mećevići
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka banera za potrebe Općine Zavidovići za doček dijaspore
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka namještaja i bijele tehnike za uređenje inerijera co-working prostora u dijelu objekta tzv „Stari vrtić
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Provođenje mjere sanacije klizišta u naseljenom mjestu Dabići
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka samostojeće table sa nazivom ulice
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka zastava za jarbole
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Izmjena projekta saobraćajne signalizacije u urbanom području općine Zavidovići
-ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka vršenja stručnog nadzora na građenju objekta magacina Teritorijalne odbrane
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka ETUI za akreditacije za potrebe Općine Zavidovići
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka majica sa štampom
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Nabavka, transport i isporuka materijala za izgradnju nosača svjetiljki na stubovima javne rasvjete
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka ulja, opreme i sitnog materijala za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Zavidovići
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE –Javna nabavka sanacija klizišta u naselju Vučjak
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE –Javna nabavka poslova na izradi grafičkog dijela plana izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“  Zavidovići po skraćenom postupku
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Javna nabavka poslova na izradi grafičkog dijela plana izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR I“  Zavidovići po skraćenom postupku
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Obavještenje  nabavka led svjetiljki sa montažom i i puštanjem u pogon
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Odluka o pokretanju postupka kompjuterske opreme i ostale elektroničke opreme
ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Nabavka namještaja i bijele tehnike