Obavještenje o javnoj nabavci “IZVRŠENJE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE ZGRADE OPĆINE ZA 2016. GODINU”

Općina Zavidovići dana objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “IZVRŠENJE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE ZGRADE OPĆINE ZA 2016. GODINU”

PREUZIMANJE: Obavještenje