Obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPČINE ZAVIDOVIĆI ZA 2017. GODINU”

Općina Zavidovići dana 08.12.2016. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “ISPORUKA ZAMJENSKIH TONERA ZA POTREBE OPČINE ZAVIDOVIĆI ZA 2017. GODINU”.

PREUZIMANJE: Obavještenje