Javna rasprava po Nacrtu odluke o proglašenju Grada Zavidovići

Javna rasprava održat će se 27.11.2018. godine (PONEDJELJAK) u 11:00 sati, u Zavidovićima, ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, Velika sala za sastanke.

DOKUMENTI:
– Nacrt odluke o proglašenju Grada Zavidovići