Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 27. sjednici održanoj 06.12.2018. godine, razmatralo je i usvojilo:
–  Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2019.godinu,
–  Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 13.12.2018.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu, u roku od 10 dana  (od 07.12.2018. godine do 17.12.2018. godine).

Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu, možete preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići.

Za sve informacije po predmetnim Nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica  mogu se obratiti u kancelariju broj 324 – III sprat Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Obavještenje-javna rasprava po nacrtima Budžeta za 2019. godinu
Javna rasprava po Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu
-Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu
PRILOG:
DOB 2019-2021 tabele za općine
DOB općina Zavidovići 2019 – 2021
ZAKLJUČAK DOB 19-21
Javna rasprava po Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu.
Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu.
PRILOG:
Izvje. o izvrše. budžeta 31.12. 2017. g.
Izvje. o izvrše. za period 01.01.-31.12.2017. godine
Naslovna perio. izvje. 01.01.-30.06.18. g.- II kvartal 2018. g.
obra. izvje. o izvrše. 01.01.- 30.06.2018. g. – II kvartal 2018. g.
Perio. izvje. o izvrše. 01.01.-30.06.2018. g. – II Kvartal –