Udruženje građana – oblast sporta

1. Sportski savez općine Zavidovići
Predsjednik: Elvir Starčević,
mobilni: 062-594-590
Adresa: Ul. “Dr.Pinkasa Bandta” br.19,
telefon/fax: 032-877-744
2. Nogometni savez općine Zavidovići
Predsjednik: Mujić Ramiz,
mobilni: 062-230-816
Adresa: Ul. “Dr.Pinkasa Bandta” br.19,
telefon: 032-864-809
3. Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići
Predsjednik: Parić Mujo,
mobilni: 061-397-725
Adresa: Ul. “Radnička”,
e-mail: mujo.paric@gmail.com
4. Društvo pedagoga fizičke kulture općine Zavidovići
Predsjednik: Husejnović Amir,
mobilni: 061-447-920
Adresa: Ul. “Stjepana Radića” br.43,
telefon/fax: 032-866-681
5. Savez društva/udruga pedagoga fizičke kulture ZDK
 Predsjedniki: Muminović Amir,
mobitel: 061-264-506
Adresa: “Stjepana Radića” br.43
6. Planinarsko društvo “Tajan” 
Predsjednik: Mirsad Kadić
Adresa: Ul. “Radička” bb,
e-mail: pdtajan@gmail.com
7. Nogometni klub “Krivaja”
 Predsjednik: Kadrić Almir,
mobilni: 061-797-721
Adresa: “Safvet-bega Bašagića” – Gradski nogometni stadion,
telefon/fax: 032-879-140
8. Rukometni klub “Krivaja”
Predsjednik:  Karanović Azmin,
mobilni: 061-791-966
Adresa: “Stjepana Radića” bb – Gradska sportska dvorana,
telefon/fax: 032-866-131,
e-mail: rkkrivaja@gmail.com
9. Košakaški klub “Krivaja”
Predsjednik: Marić Mensur,
mobilni: 061-588-998
Adresa: “Branilaca grada” bb
10. Kajak – kanu klub “Mladost”
Predsjednik: Čehić Mirsad
Adresa: Ul. “Radnička” bb
11. Invalidski odbojkaški klub “Zavidovići”
Predsjednik: Sinanović Jasmin,
mobilni: 061-622-945
Adresa: Ul. “Dr.P.Bandta” 19, e-mail: iok.zavidovici@gmail.com
12. Ženski rukometni klub “Krivaja”
Predsjednik: Bašić Mirela,
mobilni: 061-180-398
Adresa: Ul. “Krivajska” bb,
telefon/fax: 032-866-061,
e-mail: zrkkrivaja@hotmail.com
13. Šahovski klub “Krivaja”
Predsjednik: Starčević Šemsudin,
mobilni: 061-791-907
Adresa: Ul. “Radnička” br.1
14. Karate klub “Krivaja-Bushido”
Predsjednik: Sejdić Mirnes
Kontakt osoba: Mrkaljević Osman,
mobilni: 061-514-027
Adresa: Dolovi bb,
e-mail: mirnesbushido@hotmail.com
15. Teniski klub “Zavidovići”
Predsjednik: Muhić Besim, trener: Ljubović Adis,
mobilni: 061-703-230
Adresa: Ul. “Osmog marta” bb,
telefon/fax: 032-877-785,
e-mail: dinamik@bih.net.ba
16. Kuglaški klub “Krivaja”
Predsjednik: Čahtarević Mihret,
mobilni: 061-781-569
Adresa: Ul. “Prvomajska 5”
17. Sportski i naučno-istraživački klub “Atom”
Predsjednik: Bajraktarević Admir,
mobilni: 061-985-333
Kontakt osoba: Admir Bajraktarević,
mobilni: 061-985-333
Adresa: Ul. “Dr. Pinkasa Bandta”
e-mail: admir.bajraktarević@bhtalecom.ba
18. Raftin klub “Krivaja-Zavidovići”
Predsjednik: Čahtarević Sead,
mobilni: 061-753-224
Adresa: Ul. “Maršala Tita” bb,
e-mail: sejo-chupo@hotmail.com
19. Ženski odbojkaški klub “Zavidovići”
Predsjednik: Ferhatović Emin,
mobilni: 061-414-257
Adresa: Ul. “Mehmed-paše Sokolovića” bb,
telefon/fax: 032-879-002
20. Univerzalna škola sporta „Lider“
Predsjednik: Bukvić Ajdin,
mobilni: 061-833-338
Adresa: “Potklečki put” bb,
e-mail: ajdin.bukvic76@gmail.com
21. Gorska služba spašavanja-stanica „Zavidovići“
Predsjednik: Admir Bajraktarević,
mobilni: 061-985-333
Adresa: Ul. “Dr.Pinkasa Bandta” bb,
e-mail: admir.bajraktarevic@bhtelecom.ba
22. Muški odbojkaški klub „Zavidovići“
Predsjednik: Mujo Parić,
mobilni: 062-112-018
trener: Asmer Mujanović,
mobilni: 062-112-018
Adresa: Mednik bb,
telefon: 032-852-539,
e-mail: mokzavidovici@hotmail.com 
23. “Akademski kajak klub “Duga”
Predsjednik: Suad Slipić,
mobilni: 062-082-580
Adresa: Ul. “Gajska” bb
24. Sportski klub”Bubamara”
Predsjednik: Muminović Amir,
mobilni: 061-784-255
Adresa: Ul. “Zlatnih ljiljana” bb
25. Fitnes klub “Gladidijator”
Predsjednik: Pekmić Enver
Adresa: Ul. “Krivajska” bb
26. “Golf klub Krivaja”
Predsjednik: Mujanović Haris,
mobilni: 061-792-336
Adresa: Ul. “Osmog marta” bb
27. “Libero” malonogometni klub
Predsjenik: Ridžal Admir,
mobilni: 061-707-688
Adresa: Ul “Stjepana Radića” bb
28. “Mačak” paintball klub
Predsjendik: Mačak Dino,
mobilni: 061-968-815
Adresa: Ul. “Kulina bana” bb
29. “Mersad Kurtalić” karate klub
Predsjednik: Kurtalić Mirsad,
mobilni: 061-574-452
Adresa: Ul. “Alije Izetbegovića” blok C
30. “Šampion” škola nogometa
Predsjendik: Burić Admir
Adresa: Ul. “Dolina” bb
31. “Streljački klub Zavidovići”
Predsjednik: Ćatić Haris
Adresa: Ul. “Radnička” br. 4
32. Sportski klub “Napredak”
Predsjednik: Hadžić Edis
Adresa: Ul. “Stjepana Radića” bb