Udruženja građana – oblast aktivnosti žena

 1. Udruženje žena “Majska ruža”
  Predsjednik: Šabić Šemsa,
  mobilni: 061-438-186
  Adresa: “Mećevići” b.b.
 2. “Aktiv žena” udruženje žena
  Predsjendik: Polić Dinka,
  mobilni: 061-421-484
  Adresa: Ulica Maršala Tita b.b.
 3. Udruženje žena “Krivaja- Iskra”
  Predsjednik: Keserović Rabija,
  mobilni: 062-880-871
  Adresa: “Krivaja” b.b.
 4. Udruženje žena “Pašinke”
  Predsjednik: Skejić Mersiha,
  mobilni: 060-334-7519
  Adresa: “Hajderovići” b.b.
 5. Udruženje “Žena Romkinja”
  Predsjednik: Bajrić Nusreta,
  mobilni: 061-321-363
  Adresa: Ul. “Lamela” br. 7