Udruženja građana – oblast socijalne zaštite

1. Udruženje građana penzionera općine Zavidovići
Predsjednik: Mostarlić Mehmed,
mobilni: 062-328-655
Adresa: Ul. “Prvomajska” bb,
telefon/fax: 032-877-051
2. Udruženje gluhih i nagluhih
Predsjednik: Bukvić Ramo,
mobilni: 062-524-961
Adresa: Ul. “Gazije” br.1.
3. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize
Predsjednik: Hodžić Subhija,
mobilni: 062-501-194
Adresa: Ul. “Dr. Pinkasa Bandta” bb,
telefon: 032-879-451
4. Udruženje građana invalida rada i invalidskih penzionera
Predsjednik: Hodžić Subhija,
mobilni: 062-135-168
Adresa: Ul “Dr. Pinkasa Banta” bb
5. “Udruženje građana oštećenog sluha”
Predsjednik: Ahmić Hazim
Adresa: “14. aprila” br.25
6. Općinska organizacija „Crveni križ“
Predsjednik: Čamdžić dr. Mirsad.
Kontak osoba: Mačak Nijaz,
mobilni: 061-166-330
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19,
telefon/fax: 032-878-868
7. MDD „Merhamet“
Predsjednik: Bajramović Semiz,
mobilni: 061-691-084
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” bb,
telefon/fax: 032-878-691
8. UG „Budućnost – ZA“,
Udruženje žena oboljelih i liječenih
od tumora dojki i drugih tumora iz Zavidovića
Predsjednik: Čelebić Vahdeta,
mobilni: 063-726-716
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br.1,
e-mail:vada_dzevad@hotmail.com,
www.buducnost-za.webs.com
9. Udruženje „Sigurno mjesto“
Predsjednik: Arminka Memišević,
mobilni: 061-456-136
Adresa: Ul “Omladinska” br. 10.
10.  Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena”
Predsjednik: Mahovac Adisa,
mobilni: 062-078-392
Adresa: Novo naselje, Poslovni objekat “Sloga”
11. “Dobročinstvo, humanost, darežljivost”
Predsjednik: Fojnica Nuraga,
mobilni: 061-250-152
Adresa: “Dragovac” bb
12. “Spas-Selamet”
Predsjednik: Avdić Faruk,
mobilni: 062-330-073
Adresa: Ul. “Jevrejska” br.3.
13. “Udruženje slijepih građana općine Zavidovići”
Predsjednik: Mlivić Salih
Adresa: Ul. “Safvet-bega Bašagića” bb
14. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Bolji život”
Predsjednik: Kurtušić Mijat
Adresa: Ul. “Gazi Husref-begova” br.25.
15. Udruženje dijabetičara Zavidovići
Predsjednik: Knežević Gospa,
mobilni: 061-189-225
Adresa: Ul. “Radnička” bb
16. Udruženje društvo za borbu protiv dijabetisa “Šećer-Z”
Predsjednik: Saletović Šemso,
mobilni: 061-462-652
Adresa: Ul. “Alije Izetbegovića” br. 1.