Udruženja građana – oblast povratka i ljudskih prava

1. Udruženje “Žena Romkinja”
Predsjednik: Bajrić Nusreta,
mobilni: 061-321-363
Adresa: Ul. “Lamela” br. 7
2. Udruženje Roma „Srce istine“
Predsjednik: Tahirović Muhamed,
mobilni: 062-706-234
Adresa: Ul. “Brailaca grada” 7/2,
telefon: 866-337
e-mail: ur.srce_istine@hotmail.com
3. “Za bolju budućnost mladih Roma” 
Predsjednik: Bajrić Amir,
mobilni: 062-451-187
Adresa: “Dolovi” bb
4. Udruženje za zaštitu prava građana “Proljeće 2014”
Predsjednik: Osmić Almir
Adresa: Ul. “Dr. Pinkasa Bandta” bb