Udruženja građana – oblast kulture

1. Kulturno umjetničko društvo “Krivaja”
Predsjednik: Starčević Salim, Bajrić Enes
mobilni: 061-384-056
Adresa: Ul. ” Dr. Pinkasa Bandta”;Dom kulture,
telefon: 032-879-096
e-mail: enes.bajric@hotmail.com
2. Društvo likovnih umjetnika “Impresija”
Predsjednik: Ćatić Adnan, Faljić Mustafa
Adresa: Ul. “Maršala Tita” bb
3. Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, Podružnica Zavidovići
Predsjednik: Antunović Ivan,
mobilni: 063-222-597
Adresa: Ul. “Stjepana Radića” bb,
e-mail: dvidovic@bih.net.ba
4. Kulturno bosansko društvo “Zavidovići”
Predsjednik: Sušić Amir
Sekretar: Bečić Vahid,
mobilni: 061-796-175
Adresa: Ul “Branilaca grada” bb; Dom kulture,
telefon/fax: 032-870-441
e-mail: kbdzavidovici@gmail.com
5. Udruženje autora i ljubitelja pisane riječi „Duga“
Predsjednik: Mustić Ismet,
mobilni: 061-831-785
Adresa: Ul.”Radnička” bb, Dom kulture,
telefon: 032-863-562
6. Udruženje građana za razvoj muzičke i kulturne scene „Harfa“
Predsjednik: Crljić Sandi,
mobilni: 063-029-955
Kontakt osoba: Jasmin Vrabac,
mobilni: 061-846-436
Adresa: Ul “Prvomajska 5”,
telefon: 032-877-064,
e-mail: ugharfa@gmail.com
7. “Edukacioni kulturni centar Sunce”
Predsjednik: Husanović Džemal,
mobilni: 061-993-777
Adresa: Ul. “Gazi Husrev-begova” bb
8. “Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj Zavidovići”
Predsjednik: Jalmanović Aida, Plančić Enisa,
mobilni: 062-330-456
Adresa: Ul. “Maršala Tita” bb
9. Udruženje građana “Evropski kulturni centar” Zavidovići
Predsjednik: Parić Mujo,
mobilni 062-112-018
Adresa: Ul. “Dobrovoljnih davalaca krvi” br. 2

10. Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod” Zavidovići
Predsjednica: Adisa Heldovac,
mobilni: 061-361-455
Adresa: Ul. “Alije Izetbegovića” br. 4a