Udruženja građana – boračke populacije

 1. “SAVEZ JEDINSTVENE OGRANIZACIJE BORACA UNIJA-VETERANA 92-95 ZAVIDOVIĆI”
  Predsjednik Asif Ćatić
  mobilni: 061-824-773
  Adresa: Ul. “Mehmed paša Sokolović”
 2. Udruženje “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Zavidovići”
  Predsjednik: Ridžal Jasmin,
  mobilni: 062-934-961
  Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19,
  telefon/fax: 032-879-050
 3. “JEDINSTVENO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA 92-95 ZAVIDOVIĆI”
  Predsjednik Ćašif Hasančić
  mobilni: 062-098-911
  Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19
 4. Organizacija ratnih vojnih invalida “Zavidovići ’92”
  Predsjednik: Mujkić Amir,
  mobilni: 061-739-192
  Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19,
  telefon: 032-877-717
 5. Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja
  Predsjednik: Ahmet Šehić,
  mobilni: 061-831-794
  Adresa: Ul “Pinkasa Bandta” bb
 6. Udruženje civilnih žrtava rata
  Predsjednik: Jarčević Halima,
  mobilni: 061-974-636
  Adresa: Ul “Pinkasa Bandta” bb
 7. Udruženje boraca ARBiH oboljelih od PTSPT “VETERANI”
  Predsjednik: Isić Salih,
  mobilni: 061-520-540
  Adresa: Ul. “Gazija” broj 1ID BROJ: 4218636290009
 8. Udruženje antifašista i boraca NOR-a
  Mehmed Mostarlić,
  mobilni: 062-328-655
  Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br.19.