Udruženja građana – boračke populacije

1. Organizacija ratnih vojnih invalida “Zavidovići ’92”
Predsjednik: Mujkić Amir,
mobilni: 061-739-192
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19,
telefon: 032-877-717
2. Udruženje “Organizacija porodica šehida i
poginulih boraca općine Zavidovići”
Predsjednik: Ridžal Jasmin,
mobilni: 062-934-961
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19,
telefon/fax: 032-879-050
3. JEDINSTVENO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA 92-95 ZAVIDOVIĆI
Predsjednik Ćašif Hasančić
mobilni: 062-098-911
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br. 19
4. SAVEZ JEDINSTVENE OGRANIZACIJE BORACA UNIJA-VETERANA 92-95 ZAVIDOVIĆIPredsjednik Asif Ćatić
mobilni: 061-824-773
Adresa: Ul. “Mehmed paša Sokolović”
5. Udruženje boraca ARBiH oboljelih od PTSPT “VETERANI”
Predsjednik: Isić Salih,
mobilni: 061-520-540
Adresa: Ul. “Gazija” broj 1ID BROJ: 4218636290009
6. Udruženje antifašista i boraca NOR-a
Predsjednik. Mehmed Mostarlić,
mobilni: 062-328-655
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” br.19.
7. Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja
Predsjendik: Ahmet Šehić,
mobilni: 061-831-794
Adresa: Ul “Pinkasa Bandta” bb
8.Udruženje civilnih žrtava rata
Predsjednik: Jarčević Halima,
mobilni: 061-974-636
Adresa: Ul “Pinkasa Bandta” bb