Udruženja građana

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Krivaja“
Predsjednik: Remzo Šogolj,
mobilni: 061-162-181
Adresa: “Tvornička” b.b.
kontakt mobilni: 061-754-574
e-mail: czzdici@gmail.com
2. UG Sportski ribolovci „Krivaja“
Predsjednik: Kvakić Izet,
mobilni: 061-230-540
Adresa: “Radnička” b.b. – Dom invalida
3. UG Lovačko društvo „Klek“
Predsjednik: Mujkić Dalija,
mobilni: 061-478-487
Adresa: Lovački dom Zavidovići
4. Udruženje Moto bike klub “Krivaja”
Predsjednik: Latifović Hazim,
mobilni: 062-112-370
Adresa: Ul. “Pinkasa Bandta” b.b.
5. Udruženje “Projekat”
Predsjednik: Kadrić Saša,
mobilni: 061-757-866
Adresa: Ul. “15. septembar” b.b.
6. UG “Mašta”
Predsjednik: Džinić Nevresa,
mobilni: 061-180-398
Adresa: “Dragovac” b.b.
telefon: 032-877-421
7. Udruženje žena “Majska ruža”
Predsjednik: Šabić Šemsa,
mobilni: 061-438-186
Adresa: “Mećevići” b.b.
8. “Odred izviđača Klek”
Predsjednik: Starčević Vahid,
mobilni: 061-788-331
Adresa: “Radnička” bb
9. Radio klub Zavidovići
Predsjednik: Alimanović Aljo,
mobilni: 061-618-680
Adresa: Ulica dr. Pinkasa Bandta b.b.
10. Udruženje sportsko ribolovnog i ekološkog karaktera “Naša sredina”
Predsjednik: Alimanović Kerim,
mobilni: 065-225-984
Adresa: Ulica dr. Pinkasa Bandta b.b.
11. “Casper-be”
Predsjednik: Taletović Ines
Adresa: Ulica “Matije Gubca” b.b.
12. “IDEJA-ZA”
Predsjendik: Zulčić Džeraldina
Adresa: Ulica “Husein-kapetana Gradaščevića” b.b.
13. “Slovo” edukacijski centar
Predsjednik: Mahovac Esad,
mobilni: 062-669-309
Adresa: “Sinanovići” b.b.
14. “TIM”
Predsjendik: Ćebić Adnan,
mobilni: 061-231-887
Adresa: Vozuća
15. Udruženje za zaštitu potrošača “Krivaja”
Predsjednik: Saletović Šemso,
mobilni: 061-246-810
Adresa: Ulica Alije Izetbegovića b.b.
16. “Aktiv žena” udruženje žena
Predsjendik: Polić Dinka,
mobilni: 061-421-484
Adresa: Ulica Maršala Tita b.b.
17. “Vedrija budućnost”
Predsjednik: Bečić Sabahija,
mobilni: 061-544-157
Adresa: “Dolina” b.b.
18. “Veliki napredak”
Predsjednik: Burkić Semiz
Adresa: Ulica Abdulvehaba Ilhamije b.b.
19. Srpsko građansko vijeće Zavidovići
Predsjednik: Kitić Branko
Adresa: Ulica Stjepana Radića b,b.
20. Udruženje taksista “TAXI-ZDIĆI” Zavidovići
Predsjednik: Čahtarević Medin
Adresa:”Gazija” b.b.
21. UG “Zdići.info”
Predsjednik: Kurtalić Ismar
Adresa: Ulica dr. Pinkasa Bandta b.b.
22. Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja “Zavidovići”
Predsjednik: Muratović Semiz
Adresa: “Dolina” b.b.
23. Sportsko kulturno udruženje “Duh-Animus”
Predsjednik: Sinković Armin
Adresa: Ul. “Branilaca grada” br. 10
24. Udruženje žena “Krivaja- Iskra”
Predsjednik: Keserović Rabija, mobilni: 062-880-871
Adresa: “Krivaja” b.b.
25. Udruženje žena “Pašinke”
Predsjednik: Skejić Mersiha, mobilni: 060-334-7519
Adresa: “Hajderovići” b.b.