28. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, 28.12.2018. godine

Sjednica Općinskog vijeća Zavidovići  održat će se 28.12.2018. godine (PETAK) u 14,00 sati u Velikoj sali zgrade općinskih organa u Zavidovićima.

                                D n e v n i   r e d:

 1. Prijedlog Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2019. godinu, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
  (izvjestilac po tačkama 1. i 2.: Amira Tadić, šef odsjeka za budžet i finansije)
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2019. godinu.
  (izvjestilac: Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća)
 4. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi Zavidovići.
 6. Prijedlog odluke o proglašenju Grada Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
  (izvjestilac: Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe)
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zajedničkoj Izgradnji sa JU „Gimnazija Rizah Odžečkić“ Zavidovići.
  (izvjestilac : Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
 8. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići.
  (izvjestilac po tačkama 8. i 9.: Izet Bašić, pomoćnik načelnika)
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za godinu.
  (izvjestilac : Izet Bašić i Remzo Sinanović, pomoćnici načelnika)
 11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Zavidovići.
  (izvjestilac: Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća)
 12. Izvještaj o prikupljenim neeskplodiranim ubojitim sredstvima (NUS) i minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) i deminiranoj površini u 2018. godini.
  (izvjestilac: Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika)
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenje člana Komisije za budžet, finanisje i ekonomska pitanja.
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za budžet, finanisje i ekonomska pitanja.
  (izvjestilac: Edin Mujkić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja)
 2. Vijećnička pitanja i odgovori.

PREUZIMANJE: Poziv za 28. sjednicu O.V.28.12.2018. godine