RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA

Općinska izborna komisija Zavidovići, na osnovu člana 2.19. stav 3. Izbornog zakona BiH, te člana 10. stav. 9. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, na sjednici održanoj 07.09.2018.godine, donijela je sledeće: R J E Š E N J E o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.

PREUZIMANJE:
Rješenje -BIRAČKI ODBORI 2018.godina