Rekonstrukcija sportske dvorane u JU „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići


Općina Nilufer sufinansirala je projekt sa 60.000 KM, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je 35.000, a Općina Zavidovići 15.000 KM. Nakon završetka radova upriličeno je svečano otvaranje rekonstruisane sportske dvorane u povodu 15. septembra Dana općine Zavidovići. Presjecanje vrpce izvršili su načelnik općine Nilufer Mustafa Bosbey i načelnik općine Zavodović Hašim Mujanović u prisustvu predstavnika općine Nilufer, Turske ambasade u Bosni i Hercegovini, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog  kantona na čelu sa ministrom Menusrom Sinanovićem, predstavnicima Udruženja bošnjaka „Balkankander“ iz Burse i brojnim drugim zvanicama. Rekonstrukcija sportske dvorane JU „Osnovna škola Kovači“ Zavidovići je dobar primjer zajedničkog učešća na uspješnoj  realizaciji projekta kojim se stvorili uslovi za nesmetano odvijanje nastave fizičke kulture i tjelesnog odgoja za učenike ove škole.