R J E Š E N J E O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA, PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA U BIRAČKIM ODBORIMA