PRELIMINARNA RANG-LISTA „Nagrada za posebno nadarene studente-Alen Mehmedović“ za akademsku 2017/2018. godinu

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE OGLASA

R.B.

 

 Prezime, ime roditelja,i ime Fakultet i godina studija Prosjek

ocjena

Broj bodova
1. Ahmić, Adem, Azra Ekonomski fakultet- Zenica,II ciklus, I godina 9,10 51,50
2. Čamdžić, Mirsad, Anida Edukacijski fakultet- IBU Sarajevo, I ciklus, III godina 9,56 50,80
3. Džaferović, Zijad, Emina Fakultet prirodnih i tehničkih nauka-IUS Sarajevo, I ciklus, IV godina 9,22 50,10
4. Halilčević, Jusuf, Azra Ekonomski fakultet-Tuzla, I ciklus, IV godina 9,18 49,90
5. Fehrić, Safet, Armin Fakultet za inžinjering i prirodne nauke, IBU Sarajevo, I ciklus, III godina 9,32 49,60
6. Šijerkić, Ismeta, Berina Fakultet za edukaciju i humanističke nauke-IBU Sarajevo,I ciklus, III godina 9,31 49,55
7. Marušić, Hajrudin, Armin Fakultet za inžinjering i prirodne nauke, IBU Sarajevo,I ciklus, II godina 9,50 49,50
8. Burkić, Zijad, Semra Prirodno matematički fakultet-Sarajevo, I ciklus, III godina 9,20 49,00
9. Husić, Kasim, Aida

 

Ekonomski fakultet, Zenica, I ciklus, III godina 9,10 48,50
10. Huskić, Neziruddin Edin, Envera Prirodno matematički fakultet-Sarajevo, I ciklus, II godina 9,07 48,35

 

KANDIDAT KOJI NE  ISPUNJAVA USLOVE OGLASA

 

1.

 

Husić, Safet, Admira

 

Nepotpuna dokumentacija

 

PRAVNA POUKA

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na Preliminarnu rang-list, koji se podnosi Općinskom načelniku putem Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploći Općine Zavidovići.

 

KOMISIJA

Muhić Minka, predsjednik_______________
Mehinagić Nadina, član________________
Hrvić Muamer, član________________