Preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2017/2018. godinu

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu Općine Zavidovići obavještava studente-aplikante da je na oglasnoj ploči Općine Zavidovići objavljena Preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2017/2018. godinu, a koja je raspisana od strane Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Preliminarna lista-općinska stipendija